کشاورزی نوین

استفاده از تکنولوژی روز در کشاورزی برای رسیدن به توسعه پایدار

LP

برنامه ریزی خطی:

* تحقیق در عملیات عبارت است از پیدا کردن بهترین را حل برای مسائل مدیریت.

* تحقیق در عملیات مجموعه ای از فنون و روش های استنتاج شده از ریاضیات و علوم دیگر است که می تواند در بهبود تصمیمات مدیریتی مؤثر باشد.

قدم اول : تعریف مجموعه فعالیتها:

اساس فرموله کردن مسئله، تشخیص فعالیتها است. فعالیتها عبارت از متغیرهای تصمیم گیری هستند که جواب مسئله مدل سازی را در بر دارند. بنابراین باید کل سیستم مورد مطالعه را به تمام عملیات ابتدایی آن فعالیت تجزیه نموده و برای اندازه گیری سطح هر یک از فعالیتها واحدی برای اندازه گیری تک تک آنها اختیار نمائیم.

قدم دوم : تعریف مجموعه اقلام

مجموعه عواملی که توسط فعالیتها تولید و یا مصرف می گردند و یا به هر نحو دیگری با فعالیتها سر و کار دارند، اقلام نامیده می شوند، لذا در هر مسئله باید مجموعه اقلام را تعریف نموده و برای هر یک از آنها واحدی اختیار شود.

سوم: تعیین پارامترهای ورودی مسئله Cj و bi و aij

پارامترهای Cj و bi و aij که به ترتیب بنام های ضرایب هزینه یا سود هر واحد، میزان منابع در دسترس و ضرایب داده ها و ستاده های هر واحد تولید هستند. غالباً به صورت جدول داده می شوند و در غیر این صورت هم پیدا کردن آنها از متن مسئله آسان است.

قدم چهارم: تعیین تابع هدف

با معلوم شدن cj و با در نظر گرفتن سطوح غیر منفی x1 تا xn برای فعالیتها، تابع هدف به صورت زیر خواهد بود:

max or min z = ∑ cj xi

قدم پنجم: تعیین معادلات تعادل مواد

سطوح فعالیتهای غیر منفی x1 تا xn را به تمام فعالیتها نسبت داده و برای هر یک از اقلام معادله تعدل موادی را می نویسیم تا بیانگر تعادل جریان ورودی و خروجی به سیستم باشند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور 1388ساعت 16:16  توسط مصطفی نظری نسب  | 

اهمیت استفاده از تصمیم گیری چند معیاری در مکان یابی

نرخ بالاي رشد جمعيت و بهبود درآمد مي­­تواند از يك سو و محدوديت منابع براي توليد فرآورده­هاي غذايي از سوي ديگر ضرورت و اهميت توجه بيشتربه مقولاتي همچون بهبود كارايي، پیشرفت تكنولوژي و رشد بهره­وري را بيش از پيش نمايان ساخته، آنچه كه بسياري از كشورها در سايه توجه به اين امر مي­توانند به پيشرفت­هاي قابل ملاحظه­اي در سال­هاي اخير دست يابند. وضعيت نامطلوب بهره­برداري از منابع و امكانات توليدي در كشورهاي در حال توسعه،سطح پايين بهره­وري به عنوان يكي از ويژگي­هاي مشترك اين جوامع مطرح بوده و برخي اساساً توسعه نيافتگي را مولود پايين بودن بهره­وري كل عوامل توليد مي­دانند. بخش كشاورزي ايران نيز به رغم برخورداري از قابليت­ها و استعدادهاي كم نظير، به دليل عدم كارايي لازم در بهره­برداري از منابع و عوامل توليد، ضعف در مديريت و تصميم­گيري كه خود ناشي از نارسايي­هاي متعدد اقتصادي ديگر است، از عملكرد مناسبي برخوردار نمي­باشد.تأمين پروتئين حيواني موردنياز انسان يكي از اهداف بخش كشاورزي است و در اين ميان صنعت مرغداري با توليد فرآورده­هاي پر مصرف و پر ارزش غذايي يعني گوشت و تخم­مرغ نقش بسزايي دارد.در سي سال اخير عواملي از قبيل رشد جمعيت، بالا رفتن سطح درآمد،افزایش قدرت خريد مردم،تغيير الگوي مصرف خانوار و پيشرفت فناوری و توسعه اقتصادي باعث گرديده است كه مرغداري صنعتي جاي خود را در اقتصاد كشور باز كند. بنابر اينكه در اين زمينه از سرمايه­گذاري و ظرفيت­هاي موجود براي برطرف كردن نيازهاي مصرفي كشور كاملاً استفاده نشده است، لزوم برنامه­ريزي براي تعيين محل توليد و مشخص ساختن اولويت­هاي توليد و استفاده از منابع بلااستفاده با در نظر گرفتن هزينه­هاي حمل و نقل ضروري مي­باشد و با توجه به اينكه در آينده تقاضا همراه با رشد جمعيت و افزايش درآمد مردم زياد مي­شود مي­بايست مناطق احداث و اولويت بندي محل آن و سپس ظرفيت­هاي احداثي آنها نيز مشخص شود، كه در اين تحقيق سعي شده بر شناخت شاخص­ها و معيارهاي موثردر انتخاب محل و اولويت­بندي این عوامل و سپس تشخيص بهينة محل احداث با توجه به معيارهاي موجود پرداخته شود.

بر طبق تاریخچۀ جغرافیای اقتصادی، تا قبل از دهۀ 60 میلادی، اساسی­ترین فرض رایج در چگونگی برپایی صنایع و کمینه کردن هزینه­ها بر پایه باور انسان اقتصاد گرا بود که در آن انسان دارای توانایی رقابت با رقبا، آینده­نگری و برخورداری از اطلاعات و آگاهی­های مورد نیاز در فرآیند تصمیم­گیری تصور می­شد[1].بدیهی است که چیزی فرضی در تطابق کامل با دنیای واقع­ قرار نمی­گرفت. بدین ترتیب نگرش جدیدی در نظریه­های مکانیابی براساس نگرش رفتاری شکل گرفت که بر مفهوم انسان بهینه  تأکید می­کنند.از طرف دیگر مبنای نظریه­های حداقل هزینه، هزینه­های حمل و نقل بود که در آن به هیچ وجه به عامل تقاضا توجهی نمی­شد این امر موجب­ گرایش تجزیه و تحلیل­های تئوری به سمت تجزیه و تحلیل بازارهای در دسترس و رقابت برای توسعه و گسترش بازارها شد[2]. طبق این تئوری، کارفرمایان اقتصادی نه تنها از طریق کاهش هزینه­های تولید (از جمله هزینه­های حمل و نقل) بلکه با دسترسی به بازارهای مطمئن­تر و گسترده­تر سعی در حداکثر کردن درآمدها داشتند. نظریه­های مکان­یابی در نهایت با تأثیرپذیری از رویکردهای سیستمی به مسائل در اواخر دهۀ 70 میلادی سعی در تلفیق همزمان دو نظریۀ سابق نمودند، در این رویکرد فعالیت­ها و صنایع باید در موقعیتی جانمایی شوند که فاصله درآمدها از هزینه­ها (سود) را به کارفرمایان اقتصادی به بیشترین مقدار ممکن سوق دهند. بدین ترتیب هنگامی که هدف به سمت سودآوری میل می­کند، دو متغیر هزینه و درآمد نیز ظاهر می­شوند. اگر نقطه نهایی مطلوب، سود باشد، در جواب این سئوال که «چه صنایعی در کجا؟» یعنی همان بحث مکانیابی و جایابی، درآمدها و هزینه­ها مورد توجه قرار  می­گیرند و از آنجا که هریک از این دو متغیر با موقعیت جغرافیایی استقرار و وابستگی دارند، ساختار سود را نیز در اماکن مختلف دگرگون می­کند[3].در دنیای مدرن امروزی و با تعدد و پیچیده­تر شدن عوامل مؤثر بر تولید (اقتصادی، محیط زیست و....) دیگر نمی­توان برای انتخاب یک منطقه برای تولید و بیشینه کردن سود  تنها با در نظر گرفتن پارامترهایی هچون هزینه­های مربوط به حمل و نقل به حد اکثر سود رسید.

اولین گام در اهداف واحدهای تولیدی انتخاب محل مناسب برای استقرار واحدهای تولیدی کشاورزی (اعم از دامداری­ها، مرغداری­ها، صنایع تبدیلی و بسته­بندی و...) می­باشد که مدیر مسئولیت این تصمیم­گیری را بر عهده دارد[4]. در انتخاب محل مناسب عوامل و شاخص­های ناسازگاری متعددی دخیل­اند که میزان تأثیر هریک از این شاخص­ها نیز متفاوت است. لذا در پروژۀ حاضر با یک مسئلۀ تصمیم­گیری چند معیاره مواجه هستیم.

تصمیم­گیری و مراحل آن:

ـ یافتن راه­حل­های ممکن برای حل مسئله

ـ انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه­حل­های ممکن

ـ تعیین نتایج حاصل از هریک از راه­حل­های ممکن

ـ ارزیابی راه­حل­ها از طریق بررسی نتایج حاصل از آنها

ـ انتخاب یک راه از میان راه­های مختلف و ارائه بیانیه تصمیم

توجه محققین در دهه­های اخیر به مدل تصمیم­گیری چند معیاره (MCDM) برای تصمیم­گیری­های پیچیده معطوف بوده است. در این تصمیم­گیری­ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار استفاده می­شود. به طور کلی روش­های تصمیم­گیری چند معیار (MCDM) به دو دسته تقسیم می­شوند.

تصمیم­گیری چند معیاره[5]:

ـ مدل­های تصمیم­گیری چند هدفه (MODM)

ـ مدل­های تصمیم­گیری چند شاخصه (MADM)

در مدل­های تصمیم­گیری چند هدفه (MODM) چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن مورد توجه قرار می­گیرند و مقایسه سنجش برای هر هدف ممکن است با مقایسه برای بقیه اهداف متفاوت باشد.در مدل­های تصمیم­گیری چند شاخصه (MADM) یک گزینه از بین گزینه­های موجود مدنظر می­باشد. «هونگ و یون» تصمیم­گیری چند شاخصه را چنین تعریف کرده­اند : تصمیم­گیری چند شاخصه بر تصمیمات ترجیهی (همچون ارزشیابی، اولویت­بندی و انتخاب) از بین گزینه­های موجود، که گاه بین چندین شاخص متضاد انجام می­شود اطلاق می­گردد.

 

بررسی تاریخچه مرغداری صنعتی در ایران[1] گویای آن است که تا سال 1323 پرورش طیور کشور به صورت کاملاً سنتی در نواحی روستایی به منظور تأمین بخشی از نیاز خانوار به پروتئین حیوانی در شرایط اقتصاد معیشتی آن دوره صورت  می­گرفت. براساس آمار موجود[2] در سال 1383 تعداد 15383 مرغداری پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 185 میلیون قطعه در کشور وجود دارد. این در حالی است که به استناد آمار ترازنامه غذایی در سال 2003، سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران در حدود 1/23 کیلوگرم در سال بوده است که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته (5/79 کیلوگرم) و کشورهای در حال توسعه (5/28 کیلوگرم) و میانگین جهانی (5/39 کیلوگرم) بسیار کمتر می­باشد[3]. که از دلایل این امر می­توان به قیمت آن با توجه به قدرت خرید مردم اشاره کرد. که یکی از راه­های کاهش قیمت افزایش تولید و تولید ارزان می­باشد که برای نیل به این هدف احتیاج به ایجاد ظرفیت­های جدید و بهبود تکنولوژی مورد استفاده می­باشد. اولین گام در ایجاد ظرفیت­های جدید واحدهای پرورش مرغ تصمیم­گیری برای بهینه­یابی مکان احداث سالن­های پرورش می­باشد. توجه به این مطلب می­تواند در استفادۀ بهینه از منابع تولید و ارتباط آنها در تولید بهینه کمک شایانی داشته باشد[4].با توجه به سوابق مطالعاتی پیشین که معمولا عوامل موثر در پرورش طیور( کاهش آلودگی و دوری از عوامل آلوده کننده و طراحی شکل ساختمان پرورش طیور و دما و رطوبت و جیره و...)را جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و با توجه به اینکه توجه به یک عامل باعث دور ماندن از عوامل دیگر میشود لذا لازم است برای یک انتخاب صحیح برای محل احداث سالن پرورش طیور تمامی فاکتورهای موثر در پرورش را در نظر بگیریم.به همین دلیل خلاء مطالعاتی در مورد بررسی تمامی عوامل مؤثر بر مکان احداث واحد پرورش و ارتباط آن عوامل و تصمیم­گیری محل بهینه به وضوح احساس می­شود.

عواملی که بهینه­یابی محل احداث واحدهای پرورش مرغ را متأثر می­سازند عبارتند از:

عوامل کیفی , عوامل کمی[5](که تاثیر و اهمیت این عوامل تا کنون مورد بحث و تحقیق قرار نگرفته)

عوامل کمی مؤثر در انتخاب محل

1.      هزینه­های ساختمان و زمین (میانگین قیمت هر متر مربع زمین در منطقه)

2.       هزینه­های کارگری (میانگین دستمزد ماهیانه نیروی کار)

3.      هزینه­های سوخت و جابجایی آن (عواملی همچون سردی هوا در میزان مصرف سوخت و دوری از محل تأمین سوخت در هزینه حمل و نقل سوخت به محل مصرف تأثیر می­گذارند)

4.      هزینه­های زندگی (هزینه­ غذا، بهداشت و رفاهی نیروی کار می­تواند از محلی تا محل دیگر متفاوت باشد)

5.      خرید مادۀ اولیه (هزینه­های خرید مواد اولیه مثل دادن و دارو و.... در محل مصرف)

6.      هزینه حمل و نقل (شامل هزینه­های حمل و نقل مواد به واحد و از واحد و رفت و آمد مدیر و کارکنان به واحد تولیدی می­باشد)

 

عوامل کیفی مؤثر در انتخاب محل :

1.      کیفیت نیروی کار (سطوح مهارت و وجود نیروی کار ماهر در منطقه)

2.      وجود برخی از زیرساخت­ها (جادۀ شوسه، جادۀ آسفالت، راه­آهن و... وکیفیت این مسیرها)

3.      شرایط اقلیمی منطقه (عوامل مربوط به آب و هوا و درجه حرارت، رطوبت و میزان و شدت با دو جهت آنها که هریک از آنها می­توانند در پرورش مرغ مؤثر باشند).

4.       میزان آلودگی منطقه (میزان آلودگی منطقه از نظر عوامل بیماری­زای مؤثر در پرورش مرغ که بستگی به تراکم واحدهای تولیدی، جهت بار منطقه، وجود عوامل آلوده کنندۀ خارجی مثل وجود کشتارگاه­ها و پرندگان مهاجر در منطقه)

5.      فروش و نزدیکی به بازار (مکانیابی نزدیک به بازار از اهمیت خاصی برخوردار است. به این علت که تقاضای رو به افزایش و مستمر از مشتریان متأثر می­شود. این وضعیت تحویل سریع­تر و در دسترس محصولات را به مشتریان امکان پذیر می­سازد و باعث کاهش هزینه­های حمل و محصول تولیدی به بازار فروش می­شود.

6.      ـ عوامل اجتماعی و سیاسی منطقه (وجود عوامل و فرهنگ خاص منطقه­ می­تواند از جمله عوامل بازدارنده و یا محدودکننده تولید باشد.

همانطور که در بالا اشاره شد عوامل کمی و کیفی متعددی در انتخاب محل مناسب برای استقرار واحدهای پرورش طیور مؤثراند که برای به کارگیری تمامی این عوامل و کمی و کیفی موجود برای تصمیم­گیری صحیح و جامع بر استفاده از روش­های تصمیم­گیری چند معیاره روی می­آوریم. انواع مدل­های تصمیم­گیری چند شاخصه عبارتند از[6] :

1ـSAW       ـ TOPSIS ۲ـ     ELECTRE ۳     AHP ۴ـ         ۵ـ ANP ـ            ۶ـ NAIADE

با در نظر گرفتن این مسئله که روش مورد استفاده در این تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات و حل مسئله از تکنیک­های MCDM است، روش­های تصمیم­گیری ANP, AHP از میان تکنیک­های MCDM برای حل مسئله برگزیده شد.

این مطلب برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس حمید جاهد می باشد. 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور 1388ساعت 21:36  توسط مصطفی نظری نسب  | 

بازیافت برگ و دامپروری

        امروزه با افزایش جمعیت انسانها و افزایش آگاهی ها از فواید لبنیات تقاضا برای محصولات لبنی را افزایش داده و افزایش تقاضا باعث افزایش تعداد واحد های دامپروری شده است. 91 درصد شیر تولیدی در جهان از گاو حاصل می شود. در چنین شرایطی دامپروران با مشکل تأمین جیره غذایی برای دام های خود مواجه هستند و آنها مجبور هستند جیره غذایی با کیفیت پایین را با قیمت بالا تهیه کنند و یا از بعضی مکمل ها استفاده کنند که ممکن است به سلامت شیر و گوشت دام آسیب وارد کند و خطر مستقیم این موضوع متوجه مصرف کنندگان آن است. ( 15 )

       اکثر دامپروری های منطقه شمال غرب ایران دارای محوطه ی وسیعی هستند که در آن انواع درختان میوه معتدله و سردسیری به عمل می آید و به غیر از آن این منطقه از کشور دارای باغهای میوه متعدد است که عمدتاً در کنار دامداریها قرار دارند زیرا در این منطقه به علت وجود کوهستان و نواحی غیر حاصلخیز اکثراً انواع واحدهای مربوط به کشاورزی در مناطق خاصی از جمله کنار رودخانه ها تمرکز یافته اند. در واحد های دامپروری و در باغهای میوه مدیران توجه ایی به برگ ها بعد از برداشت میوه ندارند و آنها با سرد شدن هوا روی زمین ریخته می شوند. بدون هیچ برنامه خاصی برای استفاده کردن از چنین محصول جانبی هر ساله آنها به وجود می آیند و در آخر دوباره این طبیعت است که سرنوشت آنها را تعیین می کند.

       عوامل مجهولی که در این تحقیق وجود دارد عبارتند از : مقدار برگ در دسترس ، خوش خوراک بودن برگ ، تأثیر در کاهش هزینه های مربوط به جیره غذایی ، نحوه ی جمع آوری برگ ، تأثیر مخلوط کردن برگ با جیره غذایی متداول گاوها روی شیر گاوها ، مقدار حداکثر برگی که می توان با جیره غذایی مخلوط کرد ، ترکیب عناصر غذایی برگ و علاقه دامداران به استفاده از برگ.

        با برنامه ریزی به منظور استفاده از برگ درختان میوه در واحد های دامپروری امکان دارد بخشی از مشکل تأمین جیره غذایی دام ها را برطرف شود. اگر امکان استفاده از برگ در جیره غذایی وجود داشته باشد ، این کار باعث کاهش هزینه تولید برای واحدهای دامپروری خواهد شد. تغذیه گاوها از برگ باعث می شود که ساختارهای شیمیایی پیچیده ای که در داخل برگ وجود دارد به ساختارهای ساده  شکسته شود که این عمل باعث می شود که وقتی مدفوع دام ها به عنوان کود دامی به خاک داده می شود جذب مواد غذایی آن به وسیله ریشه گیاهان به سهولت انجام می گیرد در ضمن وقتی برگ با دیگر مواد جیره ی غذایی دام مخلوط می شود ، کود دامی حاصل غنی تر خواهد بود.

       در برگ سیب حدود 2 درصد ازت وجود دارد که نشان می دهد برگ سیب حاوی پروتئین است. همچنین مقدار کلسیم حدود 7/1  درصد و فسفر حدود 25/0 درصد است. مقدار این سه عامل در برگ سیب نزدیک به مقدارشان در بعضی مواد خوراکی مورد استفاده در جیره غذایی است از قبیل ، تفاله سیب ، طوقه چغندر ، هویج ، شبدر قرمز ، ذرت گرمسیری ، کنف ، ملاس نیشکر و پوسته یولاف است. برگ سیب با داشتن چنین مشخصاتی شرایط لازم برای امتحان کردن آن به عنوان یک منبع غذایی را دارد.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور 1388ساعت 21:29  توسط مصطفی نظری نسب  | 

آئین‌نامه نحوه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌های كارشناسی‌ارشد و رساله‌های دكتری

الف) مشخصات ظاهری

      1) كلیه مطالب و مندرجات پایان‌نامه یا رساله می‌بایست با برنامه Word تایپ و حروفچینی شود.

      2) ابعاد كاغذ مورد استفاده( A4 (21× 29/5باشد

      3) جلد پایان‌نامه یا رساله از نوع گالینگور انتخاب و مندرجات روی آن بصورت زركوب یا نقره‌كوب چاپ شود.

      4) رنگ روی جلد برای پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد حتماً آبی تیره و برای رساله‌های دكتری حتما مشكی و ترجیحاً از نوع ساده انتخاب شود.

تبصره: چنانچه متن پایان‌نامه یا رساله به زبان غیر فارسی تایپ می‌شود (برای رشته‌های زبانهای خارجی) علاوه بر مندرجات روی جلد كه به زبان فارسی است، لازم است كلیه مندرجات به زبان مورد نظر در پشت جلد نیز طلاكوب یا نقره‌كوب شود.

ب) شرح روی جلد

به منظور راهنمایی بیشتر، نمونه‌ای از روی جلد پایان‌نامه یا رساله در صفحه شماره 6 این آئین‌نامه قرار گرفته كه دانشجویان می‌بایست با توجه به مقطع تحصیلی (دكتری یا كارشناسی ارشد)، رشته تحصیلی و گرایش مربوطه و همچنین سایر مشخصات [نام استاد یا استادان راهنما و مشاور، عنوان رساله یا پایان‌نامه، نام نگارنده (دانشجو) و سال تحصیلی] صفحه روی جلد پایان‌نامه یا رساله خود را تنظیم و بر روی جلد آن طلاكوب یا نقره‌كوب نمایند.

      1) آرم دانشگاه به طول cm4 و عرض cm3 در گوشه بالایی سمت چپ جلد قرار گیرد بطوریكه فاصله لبه ابتدایی آن از بالا و سمت چپ جلد cm1/5 باشد.

      2) تمام مندرجات روی جلد (به غیر از آرم دانشگاه) نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید كاملاً در وسط قرار گرفته، ترتیب و محل قرارگیری هریك از مندرجات دقیقاً مطابق نمونه صفحه 6 باشد.

      3) در صورتیكه پایان‌نامه یا رساله بیش از یك جلد باشد، لازم است در پایین جلد، شماره جلد نیز قید شود.

      4) برای رشته‌های زبانهای خارجی، كلیه مندرجات روی جلد به زبان موردنظر ترجمه و در پشت جلد درج گردد. در اینصورت آرم دانشگاه با ابعاد اشاره شده در بند 1 علاوه بر روی جلد، در پشت جلد نیز در گوشه بالایی سمت چپ جلد قرار گیرد.

ج) صفحات فرعی (صفحات ابتدایی)

      1) نحوه شماره‌گذاری صفحات فرعی با حروف الفبای فارسی یا حروف ابجد (برای پایان‌نامه‌ها و رسالات به زبان فارسی) و با حروف الفبای لاتین یا اعداد یونانی (برای پایان‌نامه‌ها و رسالات به زبان غیر فارسی) می‌باشد.

      2) اولین صفحه پس از جلد و صفحه سفید (آستر بدرقه) بسم‌الله الرحمن الرحیم باشد و با شماره صفحه فرعی «الف» شماره‌گذاری شود.

      3) كلیه مندرجات روی جلد، با همان ترتیب، فاصله‌ها و پنط‌های روی جلد در صفحه «ب» قرار گیرد.

      4) صفحه «ج» به سپاسگزاریها اختصاص دارد. متن سپاسگزاری حداكثر در یك صفحه تنظیم شود.

      5) صفحه «د» مربوط به «تقدیم به» می‌باشد. مطالب این قسمت نباید از یك صفحه تجاوز كند.

      6) صفحات بعدی به فهرست مطالب (فهرست مندرجات) اختصاص دارد. فهرست شامل چكیده، مقدمه، بخش‌ها و عنوان بخش‌ها، فصل‌ها و عنوان فصل‌ها و همچنین زیربخش‌ها (در صورت نیاز) و فهرست منابع می‌باشد. لازم است شماره صفحه در مقابل هریك از عناوین فهرست مطالب قید شود.

در صورت نیاز بعد از فهرست مطالب، به ترتیب فهرست جداول، فهرست نمودارها و فهرست اشكال، و فهرست نقشه‌ها تنظیم شود.

د) صفحات اصلی

      1) اولین صفحه اصلی كه با شماره صفحه 1 مشخص می‌شود چكیده یا خلاصه فارسی پایان‌نامه یا رساله است. متن چكیده حداكثر در دو صفحه می‌بایست تنظیم گردد. (چكیده فارسی برای رشته‌های زبانهای خارجی در اولین صفحه سمت راست پایان‌نامه یا رساله قرار می‌گیرد)

      2) بعد از اتمام چكیده، توالی و ترتیب پیشنهادی برای فصول پایان‌نامه یا رساله به صورت زیر می‌باشد:

      فصل اول – كلیات (شامل مقدمه، طرح موضوع، بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش،‌ سؤالات و فرضیه‌ها، تعاریف واژه‌ها و مواردی از این دست)

      فصل دوم – ادبیات و مستندات، چارچوب‌ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق.

      فصل سوم – مواد و روش‌ها یا روش‌شناسی تحقیق یا روش اجرای تحقیق.

      فصل چهارم – تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق.

      فصل پنجم – بحث و تفسیر و نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

                       - منابع (ابتدا فارسی و سپس غیر فارسی)

                       - پیوست‌ها، نمودارها و مواردی از این دست

                        - چكیده انگلیسی

تذكرات مهم:

      1- صفحات اصلی می‌بایست بصورت ساده و بدون استفاده از كادر و یا سرصفحه تایپ شود. در صفحات اصلی طول هر سطر cm16 و فاصله سطرها از یكدیگر cm1 در نظر گرفته شود. متن آن با پنط 14 لوتوس نازك و تعداد سطرها در هر صفحه حداكثر 27 و حداقل 22 سطر باشد فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ cm3 و از سمت چپ cm2 باشد. فاصله اولین سطر از بالای صفحه cm3 و فاصله آخرین سطر از پایین صفحه cm3 باشد. شماره صفحات اصلی بصورت اعداد فارسی تایپ شده فاصله آن تا پایین صفحه cm1/5 و كاملاً‌ در وسط صفحه قرار گیرد.

      2- برای متن‌هایی كه به زبانهای خارجی تایپ می‌شود، فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ cm2 و از سمت چپ آن cm3 در نظر گرفته شود. ضمناً شماره صفحات اصلی با رعایت فاصله cm1/5 از پایین صفحه بصورت لاتین و كاملاً در وسط صفحه تایپ شود.

      3- برای شماره‌گذاری موضوع‌ها،‌ شكل‌ها، پیوست‌ها و فرمولها بصورت زیر عمل شود:

- هریك از بخش‌های هر فصل با دو شماره كه با خط تیره از یكدیگر جدا شده‌اند مشخص می‌گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش موردنظر است. در صورتیكه هر بخش دارای زیربخش باشد، شماره هر زیربخش در سمت چپ شماره مذكور قرار می‌گیرد. مثلاً زیربخش سوم از بخش چهارمِ فصل دوم بصورت 2-4-3 شماره‌گذاری می‌شود.

- شماره‌گذاری شكل‌ها، جدول‌ها، نمودارها و نقشه‌ها نیز بصورت فوق می‌باشد. مثلاً دهمین شكل در فصل سوم بصورت (شكل 3-10) نوشته می‌شود.

- پیوست‌ها با حروف الفبای فارسی نامگذاری می‌شود. و بعنوان مثال سومین جدول در پیوست «ب» بصورت (جدول ب-3) نوشته می‌شود.

- برای شماره‌گذاری روابط و فرمولها نیز عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه موردنظر است. مثلاً چهارمین رابطه در فصل سوم بصورت (3-4) نوشته می‌شود.

      4- هنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل زیر توجه شود:
          الف – ترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفبای فارسی باشد. 
          ب – ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیر فارسی نوشته شود.
         ج – ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع بصورت زیر باشد:
1. شماره و ردیف 2. نام خانوادگی نویسنده 3. نام كوچك نویسنده 4. سال انتشار (برای برخی از رشته‌های علوم انسانی سال انتشار در آخر آورده می‌شود) 5. عنوان كتاب، مقاله، گزارش، پایان‌نامه یا رساله 6. نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی كه مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی كه پایان‌نامه در آنجا ارائه گردیده است (شماره و سال مجله قید شود) 7. شماره صفحاتی كه مطلب موردنظر از آن استخراج شده است.

      5- در انتهای پایان‌نامه یا رساله لازم است خلاصه انگلیسی (ترجمه چكیده فارسی به زبان انگلیسی) حداكثر در دو صفحه قرار گیرد. ذكر عنوان پایان‌نامه یا رساله در بالای متن و نام دانشجو بعنوان نگارنده در انتهای متن انگلیسی الزامی است.

      6- علاوه بر تایپ پایان‌نامه یا رساله با رعایت موارد فوق، لازم است 2 نمونه فرم مربوط به ساختار بانك اطلاعات و ارائه چكیده پایان‌نامه یا رساله، كه در صفحات 4 و 5 این آئین‌نامه درج شده، توسط دانشجو تكمیل و با برنامه Word تایپ شود.

      7- در مرحله بعد از دفاع لازم است تعداد 2 نسخه CD حاوی متن نهایی پایان‌نامه یا رساله بطور كامل (با فونت Times New Roman و با دو فرمت Word و Pdf) و همچنین فرمهای ساختار بانك اطلاعات و چكیده پایان‌نامه یا رساله علاوه بر تعداد 2 نسخه پایان‌نامه یا رساله مجلد صحافی شده به حوزه پژوهشی دانشكده ارائه شود.

 

 

روند برگزاری جلسه دفاع و انجام تسویه‌حساب دانشجویان كارشناسی ارشد

1) چگونگی انجام مراحل دفاع:

مداركی كه جهت انجام دفاع لازم است عبارتند از:

الف) فرم اعلام آمادگی دفاع (امضاء اساتید)                ب) برگه وضعیت تحصیلی صادره از اداره آموزش

ج) یك نسخه پایان‌نامه تایپ شده                          هـ ) فرم اعلام تاریخ دفاع

- لازم است مدارك فوق پس از تكمیل بطور یكجا به دفتر امور پژوهشی دانشكده تحویل گردد:

الف) فرم اعلام آمادگی دفاع: فرم مخصوصی است كه دانشجو از دفتر پژوهشی دانشكده دریافت نموده و می‌بایست اساتید راهنما،‌ مشاور، ناظر (داور)، مدیرگروه و ریاست دانشكده پس از رویت پایان‌نامه، آنرا امضاء‌ نمایند.

ب) برگه وضعیت تحصیلی:‌ علاوه بر دریافت فرم اعلام آمادگی دفاع، لازم است دانشجو به اداره آموزش دانشكده مراجعه نموده و آخرین وضعیت تحصیلی خود را كه در فرم مخصوص تنظیم و به امضاء ریاست دانشكده رسیده، دریافت نموده و پس از تأیید اداره كل آموزش، به دفتر پژوهشی دانشكده ارائه نماید.

ج) یك نسخه پایان‌نامه كه بر اساس آئین‌نامه نحوه نگارش تایپ شده و به تایید استاد راهنما رسیده (در این مرحله صحافی لازم نیست) به همراه فرمهای بند الف و ب توسط دانشجو به دفتر امور پژوهشی دانشكده تحویل می‌گردد تا اشكالات نگارشی آن بررسی و مجوز دفاع دانشجو صادر شود. (پایان‌نامه پس از بررسی مجدداً به دانشجو اعاده می‌شود).

د) پس از هماهنگی با كلیه اساتید (راهنما، مشاور، ناظر (داور) و مدیرگروه) لازم است دانشجو فرم اعلام تاریخ دفاع كه در آن تاریخ و ساعت دفاع مشخص و به امضاء مدیرگروه رسیده را بهمراه سایر مدارك فوق به دفتر امور پژوهشی ارائه نماید. بطوریكه تاریخ تعیین شده در آن از زمان تحویل به دفتر مذكور حداقل ده روز فاصله داشته باشد. چهار روز قبل از تاریخ دفاع، دانشجو باید جهت دریافت دعوتنامه اساتید و مجوز دفاع مراجعه نماید. ضمناً صورتجلسه دفاع (فرم نمره پایان‌نامه) در روز دفاع به كمیته برگزاری جلسه دفاع تحویل داده می‌شود كه پس از امضاء آن توسط اساتید حاضر در جلسه و درج نمره باید بلافاصله به دفتر دانشكده تحویل گردد.

تبصره: دانشجویانی كه ملزم به ارائه مقاله/مقالات مستخرج از پایان‌نامه هستند (2 نمره از 20 نمره دفاع از پایان‌نامه اختصاص به ارائه پذیرش یا نسخه چاپ شده مقاله در مجلات معتبر دارد) لازم است در هنگام تدوین پایان‌نامه (قبل از مراحل دفاع) به دفتر امور پژوهشی دانشكده مراجعه و از نحوه تكمیل فرمهای مربوط به ارائه مقاله/مقالات اطلاع حاصل نمایند.

2) چگونگی انجام تسویه‌حساب

چنانچه دفاع دانشجو با موفقیت انجام شود (پایان‌نامه نیاز به اصلاح اشكالات مطرح شده در جلسه دفاع نداشته باشد) حدود دو هفته پس از تحویل صورتجلسه دفاع (یا مقاله) به دفتر پژوهشی دانشكده، دانشجو می‌تواند به آموزش دانشكده مراجعه و فرم تسویه‌حساب را دریافت دارد.  به هنگام تسویه با قسمت پژوهشی، لازم است 2 نسخه پایان‌نامه كه اولاً اشكالات نگارشی آن اصلاح و ثانیاً با جلد گالینگور آبی تیره صحافی شده بهمراه 2 نسخه CD حاوی متن پایان‌نامه و فرمهای ساختار بانك اطلاعاتی و چكیده پایان‌نامه (نمونه این فرمها در آئین‌نامه نحوه نگارش پایان‌نامه موجود است) به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحویل داده شود. پایان‌نامه‌ها پس از تأیید حوزه  پژوهشی دانشکده به دانشجو اعاده می‌شود تا به اداره آموزش (کتابخانه) دانشكده و كتابخانه مركزی دانشگاه تحویل دهد. همچنین 2 نسخه CD ارائه شده می‌بایست پس از کنترل در حوزه پژوهشی دانشکده به  كتابخانه مركزی دانشگاه و مركز آمار، اطلاعات و رایانه تحوزه معاونت پژوهشی حویل گردد.

 

 

شیوه‌نامه دفاع از پایان‌نامه كارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

به منظور ارتقاء كیفیت پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد و تشویق دانشجویان به تحقیق بیشتر و نگارش مقاله و در جهت یكسان‌سازی نحوه ارزشیابی پایان‌نامه‌ها، این شیوه‌نامه تنظیم و برای دانشجویان كلیه گروههای تخصصی و دانشكده‌های متبوع اجرا می‌شود.

الف) جلسه دفاع از پایان‌نامه می‌تواند در یك مرحله برگزار ‌شود اما نمره نهایی دفاع از پایان‌نامه پس از ارائه مدارك مربوط به پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج شده از پایان‌نامه در مجلات یا كنفرانسهای معتبر مشخص و اعلام خواهد شد.

تبصره:

- حداكثر نمره‌ای كه در جلسه دفاع توسط اعضاء هیأت داوری برای دانشجو تعیین می‌شود 18 از 20 می‌باشد.

- تصمیم‌‌گیری در مورد 2 نمره مربوط به مقاله بعهده شورای پژوهشی دانشكده می‌باشد كه پس از بررسی مدارك ارائه شده (نسخه نگارش شده، نامه پذیرش و یا نسخه چاپ شده مقاله) و مطابقت با فهرست مجلات مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، كمیسیون بررسی و تأیید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی و سایتهای مربوطه، حداكثر نمره اختصاص یافته بر اساس جدول مندرج در فرم شماره 5 تعیین و نمره نهایی كه حاصل جمع نمره كسب شده در جلسه دفاع و نمره مقاله (یا ثبت اختراع) می‌باشد توسط مدیر پژوهشی به ریاست دانشكده اعلام و نمره نهایی توسط ریاست دانشكده در صورتجلسه دفاع دانشجو درج خواهد شد.

- در صورتیكه دانشجو تمایلی برای نگارش، اخذ پذیرش و یا چاپ مقاله نداشته باشد، می‌تواند با تكمیل و ارائه درخواست كتبی به دانشكده (فرم شماره 4) انصراف خود را در این مورد اعلام نماید. در اینصورت حداكثر نمره ممكن برای دانشجو 18 از 20 خواهد بود.

- در صورتیكه در جلسه دفاع، دانشجو ملزم به انجام اصلاحات جزئی مطرح شده توسط اعضاء هیأت داوری شود، لازم است حداكثر تا زمان ارائه مدارك مقاله، اصلاحات مورد نظر را انجام و مراتب در فرم شماره 5 به تأیید استاد/استادان راهنما و مدیرگروه تخصصی برسد.

ب)پس از برگزاری جلسه دفاع، دانشجو حداكثر 2 ماه فرصت دارد تا نسبت به ارائه مدارك مربوط به مقاله و اخذ تأیید استادان راهنما و مدیرگروه در فرم شماره 5 اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه به موقع مدارك مزبور، شورای پژوهشی دانشكده مجاز خواهد بود نمره كسب شده در جلسه دفاع را بعنوان نمره نهایی در صورتجلسه دفاع درج و از پذیرش مداركی كه احتمالاً بعد از مهلت مقرر توسط دانشجو یا گروه مربوطه ارائه می‌شود خودداری نماید.

تبصره: در موارد خاص، با در نظر گرفتن مراحل پیشرفت چاپ یا پذیرش مقاله دانشجویان و كیفیت و نوع مجله، مدت اعلام شده در بند ب با درخواست دانشجو قابل تمدید است. مشروط بر اینكه از بازه زمانی لغو معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول نگذرد و هیچگونه منعی برای طولانی شدن روند فراغت از تحصیل دانشجو وجود نداشته باشد.

ج) مسئولیت نظارت، بررسی و كنترل مدارك و فرمهای مربوط به ارزشیابی دفاع، انجام اصلاحات، تعیین نمره مقاله، صورتجلسه دفاع و... بعهده دانشكده بوده و صورتجلسه دفاع دانشجو پس از درج نمره نهایی و تأیید ریاست دانشكده همانند روال گذشته به منظور پرداخت حق‌الزحمه اساتید و فراغت از تحصیل دانشجو به حوزه معاونتهای ذیربط ارسال و سایر مدارك و فرمها در پرونده پژوهشی دانشجو در محل دانشكده‌ بایگانی خواهد شد.

تبصره: به منظور تسریع در امور پرداخت حق‌الزحمه اعضاء‌ هیأت داوری نسخه پنجم صورتجلسه دفاع (نسخه مربوط به پرداخت حق‌الزحمه‌ها) بدون درج نمره و پس از تأیید ریاست دانشكده به همراه مدارك مورد نیاز به حوزه معاونتهای مربوطه ارسال می‌گردد.

با عنایت به موارد فوق، مراحل اجرایی شیوه‌نامه بصورت مرحله به مرحله به شرح زیر می‌باشد:

1) دانشجو پس از اتمام مرحله تدوین پایان‌نامه و سپری شدن حداقل زمان لازم از تصویب عنوان پایان‌نامه در شورای پژوهشی، به دفتر پژوهشی دانشكده مراجعه و فرم درخواست مدارك دفاع (فرم شماره 1) را تكمیل می‌نماید.

2) كارشناس پژوهشی دانشكده در صورت سپری شدن حداقل 6 ماه از زمان تصویب موضوع و نداشتن مشكلات نظام وظیفه و آموزشی، فرم اعلام آمادگی دفاع، فرم استعلام وضعیت تحصیلی، فرم اعلام تاریخ دفاع و برگ راهنمای انجام مراحل دفاع را به دانشجو تحویل می‌نماید.

3) پس از تكمیل و ارائه مدارك مندرج در بند 2 و یك نسخه پایان‌نامه (بدون صحافی) كه صفحه اول آن به تأیید استاد راهنما رسیده توسط دانشجو به دفتر پژوهشی، مجوز دفاع و دعوتنامه اساتید برای شركت در جلسه دفاع صادر و به نحو مقتضی برای ایشان ارسال خواهد شد.

4) صورتجلسه دفاع همانند روال قبلی در 5 نسخه صادر و بهمراه برگه ارزشیابی دفاع (كه در حوزه پژوهشی دانشكده به تعداد اعضاء هیأت داوری آماده شده) و فرم اعلام شماره حساب در جلسه دفاع به كمیته برگزاری دفاع تحویل خواهد شد.

5) پس از اتمام جلسه دفاع، نمره پیشنهادی اعضاء هیأت داوری در صورتجلسه دفاع درج خواهد شد. همچنین لازم است هر 5 نسخه صورتجلسه دفاع دانشجو نیز توسط اعضاء حاضر در جلسه امضاء شود.

6) پس از برگزاری جلسه دفاع، كلیه مدارك مندرج در بند 4 كه به تأیید اعضاء حاضر در جلسه رسیده، به دفتر پژوهشی دانشكده تحویل گردد.

7) نسخه پنجم صورتجلسه دفاع بهمراه فرم اعلام شماره حساب، تصویر برابر اصل شده احكام استادان راهنما و مشاور و احكام كارگزینی اساتید همانند گذشته و به طریق مقتضی به اداره كل آموزش ارسال و بقیه نسخه‌های صورتجلسه دفاع تا زمان ارائه مدارك مقاله (با رعایت حداكثر زمان مجاز) در حوزه پژوهشی دانشكده باقی می‌ماند.

8) پس از مشخص شدن وضعیت مقاله دانشجو (ارائه مدارك مربوط به نگارش، پذیرش یا چاپ مقاله و یا انصراف دانشجو از ارائه مقاله) و انجام اصلاحات احتمالی پایان‌نامه، فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان‌نامه (فرم شماره 5) در مدیریت پژوهشی دانشكده تنظیم و توسط استادان راهنما و مدیر گروه تخصصی تكمیل و نمره مربوط به مقاله یا مقالات ارائه شده با توجه به جدول نوع و حداكثر نمره مقاله یا ثبت اختراع توسط مدیریت پژوهشی دانشكده تعیین و نمره نهایی (جمع نمرات دفاع و مقاله یا ثبت اختراع) به ریاست دانشكده پیشنهاد و نمره نهایی توسط ریاست دانشكده در فرم مربوطه درج و امضاء می‌گردد.

9) كلیه مدارك مربوط به مقاله و فرمهای مورد استفاده در پرونده پژوهشی دانشجو در محل دانشكده بایگانی و چهار نسخه دیگر صورتجلسه دفاع، پس از درج نمره و درجه در ذیل آن و امضاء و مهر توسط ریاست دانشكده، همانند روال گذشته به همراه اصل پروپوزال دانشجو به طریق مقتضی به منظور انجام امور فراغت از تحصیل وی به حوزه معاونتهای ذیربط ارسال خواهد شد.

10) تسویه‌حساب دانشجو با ارائه مدارك مورد نیاز همانند گذشته انجام خواهد شد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور 1388ساعت 21:23  توسط مصطفی نظری نسب  | 

Hydraulics

Hydraulics

•The term hydraulics is used to specifically describe fluid power circuits that use liquids—especially formulated oils—in confined circuits to transmit  force or motion.
•Hydraulic circuits:
–Hydraulic brakes
–Power steering systems
–Automatic transmissions
–Fuel systems
–Wet-line kits for dump trucks
–Torque converters
–Lift gates
 

Fundamentals 

•Hydrostatics is the science of transmitting force by pushing on a confined liquid.
–In a hydrostatic system, transfer of energy takes place because a confined liquid is subject to pressure.
•Hydrodynamics is the science of moving liquids to transmit energy.
•We can define hydrostatics and hydrodynamics as follows:
–Hydrostatics: low fluid movement with high system pressures
–Hydrodynamics: high fluid velocity with lower system pressures

 Atmospheric Pressure

•A column of air measuring 1 square inch extending 50 miles into the sky would weigh 14.7 pounds at sea level.
•If we stood on a high mountain, the column of air would measure less than 50 miles and the result would be a lower weight of air in the column.
•Similarly, if we were below sea level, in a mine for instance, the weight of air would be greater in the column.
•In North America, we sometimes use the term atm (short for atmosphere) to describe a unit of measurement of atmospheric pressure.
•Europeans use the unit bar (short for barometric pressure).

 The basic principles of hydraulics

•Liquids have no shape on their own
•Liquids will not compress
•Liquid transmit applied pressure in all directions
•Liquids provide great increases in work force

 Liquids have no shape on their own
Liquids will not compress

 PASCAL’S LAW

Pressure in a fluid acts equally in all directions

 How we apply Pascal’s law to make hydraulics work for us

 Liquid transmit applied pressure in all directions

Liquids provide great increases in work force

 Hydraulic Levers (1 of 2)

•Hydraulic levers can be used to demonstrate Pascal’s law:
– Pressure equals force divided by the sectional area on which it acts.
–(P=F\A)
–Force equals pressure multiplied by area.
–( F = P x A)

 Hydraulic Levers (2 of 2)

 

•One of the cylinders has a sectional area of 1sq.” and the other 50 sq.” 
•Applying a force of 2 lbs. on the piston in the smaller cylinder would lift a weight of 100 lbs.
•Applying a force of 2 lbs. on the piston in the smaller cylinder produces a circuit pressure of 2 psi.
•The circuit potential is 2 psi and because this acts on a sectional area of 50 sq.”, it can raise 100 lbs.
•If a force of 10 lbs. was to be applied to the smaller piston, the resulting circuit pressure would be 10 psi and the circuit would have the potential to raise a weight of 500 lbs.

 Bernoulli’s Principle (1 of 2)

•Bernoulli’s Principle states that if flow in a circuit is constant, then the sum of the pressure and kinetic energy must also be constant.
–Pressure x Velocity IN = Pressure x Velocity OUT
•When fluid is forced through areas of different diameters, fluid velocity changes accordingly.
–For example, fluid flow through a large pipe will be slow until the large pipe reduces to a smaller pipe; then the fluid velocity will increase.

 Bernoulli’s Principle (2 of 2)

 Advantages of Hydraulic Systems

• Convenient method of power transmission over long distances
• Great flexibility
• Variable speed control
•  Safety and reliability

 Disadvantages of Hydraulic Systems

•Need for positive confinement
•Fire hazard if leaks occur
•Leaks in high pressure systems pose a safety hazard
•Adequate oil filtration must be maintained

  a basic hydraulic system

 move

•The pump which moves the oil

 Do work

•The cylinder which uses the moving oil to do work

 Hold the oil

•Check valves to hold the oil in the cylinders between strokes and to prevent oil from returning to the reservoir during the pressure stroke.

 Store the oil

•A reservoir to store the oil
 
direction 

The control valve directs the oil

 Protects the system
 
  The relief valve protected the system from high pressures
 
 summary
 
 
•To summarize:
–The pump = generating the force
–The cylinder = working force
–The valve = oil control
–The reservoir = oil storage
 
 Comparing hydraulic system

• two major types of hydraulic systems are used today:
1.Open-center system
2.Closed-center system

 Open-center system

This system requires that the control valve spool be open in the center to allow pump flow to pass through the valve and return to the reservoir. The pump we have used supplies a constant flow of oil and the oil must have a path for return when it is not required to operate a function

 Closed-center system

Valve spool closed in center to dead end pump oil in neutral

 Hydraulic Components

•Pumps
–Fixed Displacement
–Variable Displacement
•Valves
–Flow control
–Pressure relief
•Actuators
–Cylinders
–Motors 
•Hoses
•Other
–Reservoirs
–Filters
–Heat Exchangers
–Accumulators
•Stores hydraulic pressure
•Absorb shock, maintain pressure, develop system flow
 
fluid
 
 
•All hydraulic systems use a fluid to perform work.
•All domestic manufactures require a petroleum-based fluid.
•Some import manufactures require the use of a synthetic fluid.
•ATF is dyed clear red, and darken when burnt, or become milky when contaminated by water.
 
 FLUID ADDITIVES

•Zinc, phosphorus, and sulfur are commonly added to reduce friction.
•Detergent additives, keep the parts clean.
•Dispersants keep contaminants suspended so they can be trapped by the filter.
•ATF is subjected to many tests, oxidation resistance, corrosion and rust inhibition, flash and flame points, and resistance to foaming.

 FLUID REACTIONS

•Chemicals in fluids may react with seals.
•Fluids are tested for compatibility with a specific transmission.
•Incompatibility can result in swelling or shrinking seals.
•ATF is also tested for the ability to mix with other brands.

 Advantages of Using Oil As a Hydraulic Fluid.

•Non-corrosive
• Superb lubricant

 Pumps

•Fixed Displacement
–Vane
–Lobed
–Advantages:  cheap and simple!
–No control over amount of flow output for given rotational speed
•Variable Displacement
–Piston-type
–Advantages include ability to adjust flow output by varying swash plate angle
–Expensive and mechanically complex

 Fixed-Displacement Pumps

•A fixed-displacement pump will move the same amount of oil per revolution with the result that the volume picked up by the pump at its inlet equals the volume discharged to its outlet per revolution.
•This means that pump speed determines how much hydraulic oil is moved.
•Fixed-displacement pumps are commonly used for applications such as:
–Lift pumps
–Power steering pumps
–Transmission pumps
–Lube pumps

 Variable-displacement Pumps

•Variable-displacement pumps are positive displacement pumps designed to vary the volume of oil they move each cycle even when they are run at the same speed.
•They use an internal control mechanism to vary the output of oil— usually with the objective of maintaining a constant pressure value and reducing flow when demand for oil is minimal.

 Gear Pumps

•Gear pumps are widely used in mobile hydraulics because of their simplicity.
•They are also widely used to move fuel through diesel fuel subsystems and as engine lube oil pumps.
•Three types of gear pumps are used:
–External gear
–Internal gear
–Rotor gear

 External-gear Pumps

•Two intermeshing gears are close-fitted within a housing.
•One of the gears is a drive shaft and this drives the second gear because they are in mesh.
•As the gears rotate, oil from the inlet is trapped between the teeth and the housing, and is carried around the housing and forced from the outlet.  

 Internal-gear Pumps

•A spur gear rotates within an annular internal gear, meshing on one side of it.
•Both gears are divided on the other side by a crescent-shaped separator.
•When an external gear is in mesh with an internal gear, they both turn in the same direction of rotation.
•As the gear teeth come out of mesh, oil from the inlet is trapped between the teeth and the separator and is carried to the outlet and expelled.

 Rotor-gear Pumps

 

•A rotor-gear pump is a variation of the internal-gear pump.
•An internal rotor with external lobes rotates within an outer rotor ring with internal lobes.
•No separator is used.
•The internal rotor is driven within the outer rotor ring. The internal rotor has one less lobe than the outer rotor ring, with the result that only one lobe is fully engaged to the rotor ring at any given moment of operation.
•As the lobes on the internal rotor ride on the lobes on the outer ring, oil becomes entrapped: as the assembly rotates, oil is forced out of the discharge port.

 Vane Pumps

•Vane pumps are also used extensively in hydraulic circuits.
–Truck power-assisted steering systems use vane pumps.
•A slotted rotor fitted with sliding vanes rotates within a stationary liner known as a cam ring. There are two types:
–Balanced
-Unbalanced

 Balanced Vane Pumps

•As the rotor rotates, centrifugal force moves the vanes outward.
•Fluid is trapped between the crescent-shaped “chambers” formed between vanes.
•The size of these chambers are continually expanding and contracting as the rotor turns.
•Oil from the inlet is trapped in the space between two vanes.
•As the rotor continues to turn, the chamber contracts until it is aligned with the outlet and the oil is expelled.
•This action repeats itself twice per revolution because there are a pair of inlet ports and a pair of discharge ports.

 Unbalanced Vane Pumps

•This has the same principle as the balanced version, with the exception that the operating cycle only occurs once per revolution because it has only one inlet and one outlet port.
•The disadvantage of the unbalanced vane pump is the radial load caused by high pressure that is acting on the discharge side of the rotor and none on the inlet side because the inlet oil is under little or no pressure.

 Piston Pumps

•There are a wide variety of piston pumps, beginning with the most simple and including some of the more complex pumps used in hydraulic circuits.
•There are three general types of piston pump:
–Plunger pumps
–Axial piston
–Radial piston
•Plunger-type pumps are seldom found on hydraulic circuits, but the latter two are used on systems that demand high flow and high-pressure performance.

 Plunger Pumps

•A bicycle pump is an example of a plunger pump as are the fuel hand-priming pumps used on many diesel fuel systems.
•A plunger reciprocates within a stationary barrel. Fluid to be pumped is drawn into the pump chamber formed in the barrel on the outward stroke of the plunger.
•This fluid is then discharged on the inboard stroke of the plunger.

 Axial Piston Pumps

•A rotating cylinder with piston bores machined into it rides against an inclined plate.
•The pistons are arranged parallel with the pump drive.
•The base of each piston rides against a tilted plate known as a swashplate or wobble plate which does not rotate.
•They provide a method for controlling the tilt angle of the swashplate.
•Fluid is charged to each pump element as the piston is drawn to the bottom of its travel.
•As the cylinder head rotates, the piston follows the tilt of the swashplate and is driven upward forcing fluid out of the discharge port.

 Radial Piston Pumps

•Radial piston pumps are capable of high pressures, high speeds, high volumes, and variable displacement. However, they cannot reverse flow.
•Radial piston pumps operate in two ways:
–Rotating cam
-Rotating piston

 Piston Pumps

•Work well at PSI’s of 2000 or more
•Single piston pump used in bottle jacks
•Require several pistons working together to generate enough volume for tractor applications Necessarily involve many moving parts

 Valves

 

•Valves are used to manage flow and pressure in hydraulic circuits.
•There are three basic types of valves used in hydraulic circuits.
–Pressure control
–Directional control
–Volume (flow) control

 Directional Control Valves (2 of 3)

•Directional control valves direct the flow of oil through a hydraulic circuit. They include:
–Check valves
–Rotary valves
–Spool valves
-Pilot valves

 Directional Control Valves (3 of 3)

 

•Check valves
–A check valve uses a spring-loaded poppet. It permits flow in one direction and prevents flow in the other.
•Rotary valves
–A rotary spool turns to open and close oil passages. Rotary valves are commonly used as pilots for other valves in systems with multiple sub-circuits.
•Spool valves
–A sliding spool within a valve body to open and close hydraulic circuits. Spool valves are used extensively in hydraulic systems and automatic transmissions.
•Pilot valves
–Pilot valves may be controlled mechanically, hydraulically, or electrically.

 Hydraulic Valves

 

•Responsible for controlling and directing flow
–Directional flow control valves
•Spool and internal passages dictate flow paths
–Proportional flow control valves
•Variable orifice
•Gate, globe, and needle valves
–Check valves (similar to a diode in an electrical circuit)

 Pressure Relief Valves

•Found in all hydraulic circuits
•Normally closed
•Can be pilot operated (i.e.  Spool is biased by both spring and fluid pressure…less override)
•Provides protection against exceeding system pressure rating which can  damage components

 Cylinder

Piece of equipment that transfers hydraulic power into mechanical movement in one or two directions only.

 Single-acting

Refers to a hydraulic cylinder that works in one direction only.

 Double-acting

Refers to a hydraulic cylinder that pushes and pulls.

 Hydraulic Cylinders

•Provides linear actuation
•Single vs. Double acting
•Single vs. Double ended
•Complexity varies, but basic operation and principles the same
•Basic design terminology
–Stroke length
–Piston diameter
–Piston rod diameter

 Hydraulic Cylinders

•Can generate very large forces
•Contamination of hydraulic oil and proper maintenance directly affect the life of a hydraulic cylinder

 Hydraulic Motor

Receives power from moving fluid to transfer hydraulic power to mechanical rotating force.

Hydraulic Motors 

•Provides rotary actuation/torque
•Can be thought of as a pump working in reverse
•Motor ratings
–Displacement
–Torque capacity
–Speed
–Max pressure

 Hydraulic Motors (1 of 2)

•The function of hydraulic motors is the opposite of hydraulic pumps:
–Pump
•It draws in oil and displaces it, converting mechanical force into fluid force.
–Motor
•Oil under pressure is forced in and spilled out, converting fluid force into mechanical force.

 Hydraulic Motors (2 of 2)

•There are three categories of hydraulic motors:
–Gear motors
–Vane motors
–Piston motors
•All hydraulic motors rotate, driven by incoming hydraulic oil under pressure.

 Gear Motors

•External gear
–An external-gear motor is driven by pressurized hydraulic oil forced into the pump inlet, which acts on a pair of intermeshing gears, turning them away from the inlet, with the oil passing between the external gear teeth and the pump housing.
•Internal gear 
–An internal-gear motor is similar to an internal-gear pump. The motor drive shaft is connected to the inner rotor.

 Hydraulic Motors

•Constant displacement
–Vane (can be variable)
–Gear
–Piston
•Variable displacement
–Axial piston
•High Speed, Low Torque (HSLT)
•Low Speed, High Torque (LSHT)

 Hydraulic Motors

•Advantages over electric motors
–Instant reversal of rotation of motor’s shaft
–Can be stalled without damage
–Torque control through operating speed
–Dynamic braking is easily accomplished
–Weight to horsepower ratio of .5 lb/hp compared to 10lb/hp for electric motors
 
Hoses
 
 
•Used to connect the various components
•Analogous to wires in an electrical circuit
•Compliance of the hose can affect the effective bulk modulus
•Modeled as a fixed volume
 
 Hydraulic Hoses (1 of 2)
 
 
•The size of any hydraulic hose is determined by its inside diameter.
•This is sometimes indicated as dash size in 1⁄16-inch increments. 
•Each dash number indicates 1⁄16 inch,
–a #4 dash hose would be equivalent to 4⁄16 inch or 1⁄4 inch.
•Dash size Nominal diameter
–# 4 = 1⁄4 inch
–# 6 = 3⁄8 inch
–# 8 = 1⁄2 inch
–# 10 = 5⁄8 inch
–# 12 = 3⁄4 inch
•A large-diameter internal hose has to be stronger to sustain the working pressures of a hydraulic circuit.
 
 Hydraulic Hoses (2 of 2)
 
 
•Another consideration for hose selection is that the hose must be compatible with the hydraulic fluid used in the system.
•There are four general types of hoses used in hydraulic circuits:
–Fabric braid
–Single-wire braid
–Multiple-wire braid (up to 6 wire braid)
–Multiple-spiral wire (up to 6 wire spirals)
 
 
 Hydraulic Oil
 
 
•Responsible for transmitting hydraulic power from source to actuator
•Dissipates heat!
•Lubricates parts
•Seals clearances
•Bulk modulus, viscosity, and density are the most important properties
–Petroleum based most common
 
 Piston
  

Internal component of a hydraulic cylinder that is moved in a linear motion by the action of fluid introduced into the cylinder.

 Reservoirs
 
 
•A reservoir in a hydraulic system has the following roles:
–Stores hydraulic oil
–Helps keep oil clean and free of air
–Acts as a heat exchanger to help cool the oil
•A reservoir is typically equipped with:
•Filler cap
•Oil-level gauge or dipstick
•Outlet and return lines
•Baffle(s)
•Intake filter
•Oil filter
•Drain plug

 Actuators

•Hydraulic actuators convert the fluid power from the pump into mechanical work.
•A hydraulic cylinder is a linear actuator.
•A hydraulic motor is a rotary actuator.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور 1388ساعت 20:20  توسط مصطفی نظری نسب  | 

DSS

سیستم های DSS

   DSS : Decision Support System        

سيستم تصميم گيرا ياDSS

   سيستم پشتيبان تصميم گيرا  يك سيستم اطلاعاتي  کامپیوتری دو طرفه , (Interactive) ا نعطاف پذير و وفق پذيراست كه بطور اختصاصي براي پشتيباني حل يك مسئله غيرساخت یافته مدیریتی

سیستم تصمیم گیرا یا DSS

    در تصميم گيري بهبود يافته توسعه يافته است.

   این سیستم از داده استفاده کرده،رابط کاربر ساده ای دراختیار کاربر قرارداده و می تواند نظرات و دیدگاه های

 را در تصمیم گیری تأثیر دهد.

سیستم تصمیم گیرا یا DSS چیست؟

خود تصمیم گیران را در تصمیم گیری دخیل کند.

  یک  DSSبعلاوه ممکن است از مدل هایی که بوسیله

  یک فرآیند دوطرفه بوجود آمده اند ، استفاده کند .  این 

•سیستم همچنین تمامی فازهای تصمیم گیری راپشتیباني

   کرده و ممکن است دارای مولفه دانش

  (knowledge component) باشد.

 برخی خصوصیات DSS

•۱.ِ DSS، تصمیم گیران سازمان را با کنار هم آوردن  قضاوت انسانی واطلاعات کامپیوتری شده درحل مسائل ساخت یافته یاری می کند، که اینگونه مسائل قابل حل با  سیستم های کامپیوتری دیگر و یا ابزارها و متدهای  استاندارد نیستند.
•2. پشتیبانی برای سطوح مختلف مدیریتی از سطوح استراتژيك گرفته تا مديران عملياتي فراهم ميشود.
•3. پشتيباني هم  براي  تصميم گيري انفرادي  و هم  تصميم گيري گروهي وجود دارد.
 
 
•  4.DSS براي چندين تصميم گيري مرتبط با هم و يا تصميم گيريهاي متوالي پشتيباني فراهم ميكند.
•5. DSS تمام مراحل تصميم گيري را كه : هوش  (جستجوي شرايطي كه نياز به تصميم گيري دارند )،

   طراحي (اختراع، توسعه و بررسي گزينه هاي موجود براي  پياده كردن تصميم )، انتخاب (انتخاب يكي از گزينه هاي ممكن ) و پياده سازي است را پشتيباني ميكند.

•6. انواع مختلف فرايندهاي تصميمگيري را پشتيباني ميكند.
•DSS .7، انعطاف پذير است طوريكه كاربران بر حسب تغييراتي كه بوجود مي آيد ميتوانند سيستم را نسبت به نياز خود شكل دهند، به اين معني كه عناصر اصلي را اضافه، حذف، تركيب و يا سازماندهي دوباره كنند .
 
 
•۸،DSS  درتلاش است كه تاثيرگذاربودن تصميم گيري يعني دقت، كيفيت، بروز بودن تصميمات را بهبود ببخشد.
• 9.تصميم گيرنده برتمامي مراحل تصميمگيري درحل يك مسئله تسلط دارد.

•DSS .10، ازمدلهابراي ارزيابي موقعيتهاي تصميم گيري استفاده مي كند . توانايي مدل كردن باعث مي شود كه استراتژيهاي مختلف را در تركيبها و شرايط مختلف بتوانيم بررسي كنيم.
 
  
•11 ،DSS  دستيابي به  انواع  مختلف منابع داده با فرمتهاي گوناگون را فراهم ميكند.


نقش سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري در سازمانهاي مبتني بر فنآوري اطلاعات:

•دلايل استفاده از سيستمهاي كامپيوتري تصميم گيرا در سازمانهاي مبتني بر اطلاعات :
•محاسبه سريع
•غلبه بر محدوديتهاي انساني محاسبات و ذخيره ساز ي  
•محدوديتهاي انساني
•كاهش هزينه
•پشتیبانی فنی
•پشتیبانی کیفیت
•رقابت
 
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور 1388ساعت 20:3  توسط مصطفی نظری نسب  | 

ریسک

تعريف ريسك

از ديدگاه رياضي ريسك عبارت است :

(برآورد مالي خسارات * احتمال وقوع = ريسك)

 اهداف مديريت ريسك

۱.     شناسايي موقعيتهاي با ريسك بالا

۲.    تحليل وارزيابي ريسك

۳.    تعيين اقدامات پيشگيرانه وكنترل ريسك

۴.    رديابي ريسك

۵.    تعيين ريسك براساس رفتارهاي جديد

علل بكارگيري روش ارزيابي براي تعيين ريسك

۱.   امكان ارزيابي سريع خطر را فراهم مي كند
۲.   كاربرد آن آسان است
۳.   نوعي هماهنگي در سراسر سازمان ايجاد مي كند

مدل ماتريسي ارزيابي ريسك
 

مدل ماتريسي ارزيابي ريسك يك ابزارغربالگركيفي مبتني  بر دانش تلقي مي شود كه به رده بندي احتمال وپيامدهاي محتمل درطي اجراي عمليات مي پردازد در واقع يك ابزار تصميم سازي براي مديران مي باشد.

فرايند ارزيابي ريسك 
۱.   شناسايي خطرات بالقوه
۲.   تعريف سناريو
۳.   تعيين احتمال رويداد
۴.   تعيين شدت وپيامد هاي رويداد
۵.   ارزيابي سطح ريسك با استفاده از مدل ماتريسي
۶.   انجام اقدامات پيشگيرانه وارزيابي مجدد ريسك
شناسايي خطرات بالقوه در مترو
 

اولين مرحله ارزيابي ريسك، شناسايي خطرات بالقوه است. خطرات عبارتند از

 شرايط يا عواملي كه مي توانند به وقوع يك رويداد نا خواسته منجر شوند كه

 منشاء آن مي تواند:

۱.   خطاي انساني
۲.   نقص فني تجهيزات
۳.   عوامل خارجي
۴.   تغيير در فرايند هاي قبلي
۵.   ساير موارد
 

ويژگيهاي سناريو :

 
۱.   بيان سلسله وقايعي كه به يك رويداد خاص منتهي مي شوند.
۲.   افراد وتجهيزاتي كه در اين واقعه دخيل هستند.
۳.   برآورد خسارتهاي جاني ومالي.
۴.   با بهره گيري از سناريو  اشتباهات شناسايي شود.
۵.   تا جايي كه امكان دارد سناريو تفصيلي باشد.
احتمال بروز رويداد را فراهم كند
 
تعيين احتمال رويداد

سطوح احتما ل

 

A

احتمال وقوع رويداد هاي مكرر

B

احتمال وقوع رويداد هاي منفرد

C

احتمال وقوع رويداد هاي گاه به گاه

D

احتمال وقوع رويداد هاي با احتمال ا ندك

E

از ديدگاه علمي وتجربي غير ممكن است

 

 I     آثاري با پايداري بيش از 6ماه

II    آثاري با پايداري بين 1 تا 6 ماه

III   آثاري با پايداري بين 1 هفته تا 1 ماه

IIII   آثاري با پايداري كمتر ازچند روز

تحليل وارزيابي سطح ريسك:

استفاده ازماتريس ريسك به تحليلگر امكان مي دهد كه سناريو را با ريسك زياد،ريسك كم ،ريسك متوسط ارزيابي نمايد.ماتريس ريسك اين سه سطح را نشان مي دهد.

 

ماتريس ريسك احتمال  رويداد

 

E

D

C

B

A

**

**

***

***

***

I

*

**

**

***

***

II

*

*

**

**

***

III

*

*

*

**

**

IIII

 

قانون ALARP

در صنايع گوناگون از سيستم هاي مختلفي براي انجام فرايندهاي خاص استفاده مي شود كه هريك ازآنها احتمالي از بروز حادثه  را با خود حمل مي كنند. مي بايست نه تنها سطح خطر و احتمال وقوع آن قابل تحمل باشد. بلكه بايد تلاش شود تا سطح ريسك به ميزان منطقي و قابل اجرا كاهش يابدكه از اين قانون تحت عنوان  ياد مي شود

 مثلث ALARP

   در این مثلث که به شکل وارونه می باشد ۳/۱ بالای محور مثلث ناحیه غیر قابل قبول است. ۳/۱ میانی مربوط به ناحیه قابل تحمل است که به این ناحیه سطح خطر می گویند. ۳/۱ پایینی ناحیه قابل قبول می باشد.

واكنش در سطح ريسكها

واكنش در سطح ريسك زياد(غير قابل تحمل):

انجام اقداماتي كه حداقل موجب كاهش ريسك به سطح متوسط مي شود.

واكنش در سطح ريسك متوسط(قابل تحمل):

شناسايي راهكارهاي كاهش ريسك و انجام تجزيه وتحليل هاي لازم درخصوص شناسايي ريسك.

واكنش در سطح ريسك كم(قابل قبول):

در صورت موجود بودن در اين سطح ريسك تدوين دستورالعمل مناسب وآموزش بايد به عنوان بخشي ازفرايندعادي بهبود مستمر در نظر گرفته مي شود.دراينگونه موارد پيشنهاد سرمايه گذاري هاي كلان در ايجاد تسهيلات اغلب مورد تاييد سازمانها قرار نمي گيرد.

بكارگيري گزينه هاي كنترل ريسك

گزینه های کنترل ریسک

۱.   تدابیر ایمنی

۲.   تدابیر هشدار دهنده

۳.   دستورالعمل ها و رویه ها

۴.   آموزش

۵.   طراحی برای حداقل خطرات

الف) طراحي براي حداقل خطرات : مي توان با شناسايي و ارزيابي ريسك، با استفاده از اصول نظام طراحي وانتخاب طرحهاي مناسب ،خطرات ياد  شده را حذف يا به حداقل رساند.

ب) تدابير ايمني:  اينگونه تدابير در مورد طرحها وسيستمها يي بكار مي رود كه امكان حذف يا كنترل خطر در آنها در مرحله طراحي وساخت عملي نشده باشد.

ج) تدابير هشدار دهنده: در مواردي كه امكان كنترل خطرات از طريق دو گزينه قبلي عملي نگردد بكار گيري تدابير هشدار دهنده پيشنهاد خواهد شد.

د) دستورالعمل ها ورويه ها:

- دستورالعمل هاي نگهداري كه شامل زمانبندي تعميرات معمول، تعميرات اصلاحي ،پيشگيرنده و مديريت مجوز كار است.

- دستورالعمل هاي بازرسي و قسمت كه در اصل با تجهيزات كارخانه در طول عمليات ، نگهداري و مميزي در ارتباط است.

ه ) آموزش:

نتايج مطالعات مختلف نشان مي دهد كه عامل اصلي اغلب  حوادث خطاي انساني است تا نقص هاي سخت افزاري و عيوب طراحي به همين دليل عنصر انساني يك از اجزاء بحراني سيستمها ايمني تلقي  مي شود.          

رديابي

پس ازبكارگيري اقدامات كنترلي ،ريسكها رديابي مي شوند اگر اعمال كنترلي كافي نبودمجددا” اجراويا در صورت مشاهده رفتارهاي جديد  از ريسكها بار ديگر مورد تحليل وارزيابي قرار مي گيرند .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور 1388ساعت 19:37  توسط مصطفی نظری نسب  | 

SWOT

 

 روش تجزیه و تحلیل SWOT، مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت ها(Strengths) و ضعف ها(Weaknesses) و فرصت ها(Opportunities) و تهدیدها(Threats) را شناسایی کرده و استراتژیهای متناسب به موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس می سازد. در این روش تلاشهایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی به عمل آمده و بر اساس آن استراتژی مناسب برای بقاء شرکت طراحی می شود. پس از اینکه عوامل محیطی (فرصتها و تهدیدها) و عوامل درونی (قوت ها و ضعف ها) شناسایی شده و عوامل کلیدی آنها از عوامل غیر کلیدی تمییز داده شد،  زمان پیشنهاد استراتژیها فرا می رسد. مدل SWOT در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی می باشد، به عبارت دیگر همواره چهار دسته استراتژی در این مدل مطرح می گردد، این استراتژیها  عبارتند از:

1.      راهبرد حداکثر استفاده از فرصتهای محیطی با بکارگیری نقاط قوت سازمان (استراتژیهای SO).

2.      راهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از مواجه با تهدیدها (استراتژیهای ST).

3.      راهبرد استفاده از مزیتهای بالقوه ای که در فرصتهای محیطی نهفته است برای جبران نقاط ضعف موجود سازمان (استراتژیهای WO).

4.      راهبردهای برای به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف (استراتژیهای WT).

 

جدول تجزیه و تحلیل SWOT

عوامل داخلی

عوامل محیطی

فهرست قوت ها (S)

فهرست ضعف ها (W)

 

فهرست فرصتها (O)

 

 

ناحیه 1

استفاده از فرصتها با استفاده از نقاط قوت

 

(SO)

 

ناحیه 3

از مزیتهایی که در فرصت نهفته است استفاده نماییم برای جبران نقاط ضعف

(WO)

 

 

فهرست تهدیدها (T)

 

ناحیه 2

استفاده از نقاط قوت برای جلوگیری از تهدیدها

(ST)

ناحیه 4

به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف

(WT)

  

     لازم بذکر است که تجزیه و تحلیل فوق تنها، موقعیت استراتژیک را در یک مقطع زمانی مشخص، روشن می سازد.لذا به منظور دنبال نمودن روند زمانی، با توجه به این موضوع که شرایط محیطی (داخلی و خارجی) پویا بوده و دائماً در حال تغییر و دگرگونی می باشد، لازم است روند تحولات مورد بررسی قرار گرفته و در مقاطع مختلف زمانی، استراتژیها را استخراج نمود. دنبال نمودن این روند کمک می کند تا بتوان حالتهای مختلفی را که در آینده ممکن است رخ دهند را بررسی و پیش بینی نمود. در مدل SWOT پس از لیست کردن هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها و نوشتن آنها در سلولهای مربوط به خود، از محل تلاقی هر یک از آنها استراتژیهای مورد نظر حاصل می شود، بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته استراتژی WT، SO، WO و SW می شود. مواجهه دادن عوامل اصلی داخلی و خارجی و تدوین استراتژیهای SO، WO، ST و WT از مشکل ترین بخشهای تهیه ماتریس SWOT می باشد و قدرت تجزیه و تحلیل خوبی نیاز دارد. در اجرای استراتژیهای SO سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصتهای خارجی حداکثر بهره برداری را نماید هر شرکتی علاقمند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره گیری از نقاط قوت داخلی از فرصتها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنماید. معمولاً سازمانها برای رسیدن به چنین موقعیتی سعی می کنند در زنجیره ارزش داراییها، داراییهای پایه خود را تبدیل به شایستگی کلیدی و نتیجتاً مزیت رقابتی نمایند. هدف از استراتژیهای WO این است که سازمان از مزیتهایی که در فرصتها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعف استفاده نماید. گاهی در خارج از سازمان فرصتهای بسیار مناسبی وجود دارد، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصتها بهره برداری نماید. سازمان در اجرای استراتژیهای ST می کوشد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی خود برای جلوگیری از تأثیر منفی تهدیدات خارجی بر سازمان سازوکارهایی را در پیش گیرد و یا تهدیدها را از بین ببرد. هدف سازمان در اجرای استراتژیهای WT کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. سازمانی که بیشترین عواملش در این خانه متمرکز باشد وضعیت مناسبی نداشته و در موضع مخاطره آمیزی قرار خواهد گرفت(علی احمدی و همکاران، 1382).  

      تدوین استراتژیهای SO، WO، ST و WT کاملاً بر اساس خبره گی و خلاقیت می باشد و لیست نمودن نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتها در واقع کمکهایی برای این مرحله از تدوین استراتزی هستند(علی احمدی و همکاران، 1382).

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور 1388ساعت 18:46  توسط مصطفی نظری نسب  | 

AHP

        از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند تأثیر بسزایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسانها داشته باشد، ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در این زمینه یاری کند کاملاً محسوس می باشد. یکی از کارآمدترین این تکنیکها فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(Analytical Hierarchy Process) که برای اولین بار توسط تماس ال ساعتی در سال 1980 مطرح شد. این تکنیک بر اساس مقایسه ای زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد(قدسی پور، 1387). 

 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد. این فرآیند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها را دارد، علاوه بر این بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده، که قضاوت و محاسبات را تسهیل می نماید همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد که  از مزایای  ممتاز این تکنیک در تصمیم گیری چند  معیاره است(قدسی پور، 1387).

 برای تحلیل داده ها از نرم افزار expert choice 11 استفاده می شود.

    

 اساساً به هنگام روبارویی با یک مسئله پیچیده واکنش طبیعی ما خرد نمودن مسئله به اجزاء کوچکتر از قبیل دسته­ها، خوشه­ها و یا گروه­های کوچکتری است که همگی در راستای یک هدف مشترک می­باشند.

    روش AHP (Analytical Hierarchy Process) روش مناسبی است به جهت اتخاذ تصمیمات پیچیده­ای که عناصر و فاکتورهای تصمیم­گیری در آن از جنس کیفیت بوده و به سختی می­توان آنها را به جنس کمیت تبدیل نمود. در این روش پس از ایجاد ساختاری خوشه­ای یا سلسله مراتبی از عناصر تصمیم­گیری ( هدف، معیارها و گزینه­ها )، مقایسه دو به دوی هر سطح از عناصر صورت می­پذیرد که بدین ترتیب وزن هر عنصر در یک خوشه یا سطح تعیین و به منظور حصول اطمینان از اثبات اوزان تعیین شده جهت دستیابی به هدف مورد نظر، اقدام به محاسبه نرخ ناسازگاری آنها می­گردد.  

     نرم­افزار EC(Expert Choice) جهت تحلیل مسایل تصمیم­گیری چند معیاره با استفاده از تکنیک­ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده و قابل اجرا بر روی رایانه­های شخصی است. این نرم­افزار دارای توانایی­های زیادی بوده و علاوه بر امکان طراحی نمودار سلسله مراتبی (Hierarchy)، تصمیم­گیری، طراحی سوالات، تعیین ترجیحات و اولویت­ها و محاسبه وزن نهایی، قابلیت تحلیل حساسیت تصمیم­گیری نسبت به تغییرات در پارامترهای مسئله را نیز دارا است. از همه مهمتر آنکه در بسیاری از موارد از نمودارها و گراف­های مناسب جهت ارایه نتایج و عملکرد سود جسته و ارتباطی ساده و دوستانه را با کاربر ایجاد می­کند. 

برای بدست آوردن این نرم افزار ۲ راه وجود دارد:

۱. رفتن به سایت زیر و دانلود نسخه ۳۰ روزه. 

www.expertchoice.com

۲. این نرم افزار در ایران داخل پگیج های نرم افزاری مدیریت و صنایع قرار دارد البته قبل از خرید از بودن نرم افزار داخل پکیج مطمئن شوید.

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم شهریور 1388ساعت 20:16  توسط مصطفی نظری نسب  | 

برنامه ریزی

اساس برنامه ريزی:

اساس برنامه ريزی بر آگاهی از فرصت ها و تهديهای آتي و چگونگی اسفاده از فرصت ها و مبارزه با تهديدها قرار دارد

ضرورت برنامه ريزی:

فرد و سازمان براي رسيدن به اهداف خويش به برنامه ريزي نياز دارند ، بنابراين ضرورت برنامه ريزي ، براي رسيدن به جزﺋی ترين اهداف يك واقعيت انكار ناپزير است.بنابرين نياز به برنامه ريزي از اين واقعيت نشأت مي گيرد:

همه نهاده ها در محيطی متحول فعاليت مي كنند.

تعريف برنامه ريزی:

تجسم و طراحی وضعيت مطلوب در آينده و يافتن و ساختن راهها و وسايلی كه رسيدن به آن را فراهم كند.

تعريف اصل برنامه ريزی:

برای دست يافتن به هدف مورد نظر ، بايد قبل از تلاش فيزيكی يا اقدام به انجام كار، تلاش ذهني يا برنامه ريزی كافي صورت بگيرد.

تعريف برنامه:

 برنامه عبارت است از تعيين هدف كوتاه مدت و راه رسيدن به آن ، به بيان ديگر ، برنامه عبارت است از تعهد برای انجام يك سری عمليات به منظور تحقق هدف.

تعريف هدف:

هدف عبارت است از بيان نتايج مورد انتظار (شامل كار مشخص و قابل   اندازه گيري) در محدوده زماني خاص و با هزينه ای معين.

هدفهاي برنامه ريزی:

1. افزايش احتمال رسيدن به هدف از طريق تنظيم فعاليتها.

2. افزايش جنبه اقتصادی (مقرون به صرفه بودن عمليات).

3. تمركز بر روی مقاصد واهداف و احتراز از تغيير مسير.

      4 . تهيه ابزاری برای كنترل.

هدف مهم و كار اصلی سيستمهای برنامه ريزی و كنترل (نظارت) پروژه ، دستيابی به هدفهای برنامه ، طرح و پروژه از راه بهينه نمودن مدت زمان ، هزينه اجرا و كيفيت نتايج پيش بينی شده يا مورد انتظار آنهاست. بدين جهت ، ابزاری موثر و كار آمد برای مديريت برنامه ، طرح و پروژه است.

اولويت برنامه ريزی:

برنامه ريزی شالوده مديريت را تشكيل ميدهد.برنامه ريزی اهداف تمام تلاشهای گروهي را معين كرده ، برنامه هاي دستيابی به آن اهداف را نيز طرح ريزی مي كند تا مدير بداند چه نوع ساختار سازماني بايد انتخاب كند و به تشخيص درست افراد مورد نياز و ويژگی هاي فردي لازم براي هر  پست ، قادر شود.آنگاه مدير مي تواند موثرترين نوع سبك هدايت  و سرپرستي را انتخاب كند و استانداردهايی برای كنترل عمليات فراهم آورد.

انواع برنامه ريزی:

1. برنامه ريزی اساسی(استراتژيك):

 برنامه ريزی اساسی ، دورانديشی سازمان يافته ای است كه مراحل زير را در بر دارد:

الف) تعيين مأوريت ها و هدف های دور برد.

ب)تفكيك مأوريت ها به هدف های كمی وكيفی كوتاه مدت، كه اين عمل را در اصطلاح هدف گذاری می نامند.

ج) تعيين خط مشيها يا سياستها.

د) طرح ريزی و برنامه ريزی اجرايی(تاكتيكی).

برنامه ريزی استراتژيك آينده را پيشگويی نمي كند ولي يك مدير را می تواند در موارد ذيل ياری دهد:

الف) فاﺋق آمدن موثر بر مقتضيات آتی.

 ب) اراﺋه فرصت به موقع، برای تصحيح خطاهای اجتناب ناپزير.

ج) كمك به تصميم گيری درست در زمان مناسب.

د) تمركز بر اعمالي كه برای رسيدن به آينده مطلوب بايد انجام شود.

تعريف استراتژی:

استراتژی عبارت است از برنامه جامه واحد و كاملي كه بر مبنای آن نيل به اهداف اساسی سازمان تضمين می شود.

تعريف خط مشی:

راهنما و حدودی است كه تصميم های آتی ، بايد در محدوده آن اتخاذ و معين شود.

2. برنامه ريزی اجرايی (عملياتی):

الف) تهيه برنامه كوتاه مدت(تعيين بودجه و زمان بندی).

ب) تعيين معيارهای عملكرد و موقعيت: كميت و كيفيت و هزينه.

ج) .باز بيني و تعيين موارد انحراف.

د)  تهيه برنامه جديد.

3. برنامه ريزی تخصصی(برنامه ريزی در ساير وظايف مدير):

الف) برنامه ريزی و كنترل توليد(مديريت توليد):

عبارت است از تعيين، تحصيل و تربيت كليه نيازمنديهای لازم، برای توليد آتی محصولات و برای تأمين نيازهای قابل پيش بينی يا غير مترقبه جامعه و بازار.

برخی از هدف های برنامه ريزی و كنترل توليدعبارتند از:

A.  هماهنگ كردن سفارشها و تاريخ تحويل با ظرفيت توليدی موجود و يا بر عكس.

B.  به حداقل رساندن بيكاری كارگران و ماشين آلات

C. آماده كردن مواد و ابزار و قطعات در مواقع مورد لزوم

D.  به حداكثر رساندن گردش موجودی

E با خبر نگه داشتن مديران و مسئولان از وضعيت موجود.

ب) برنامه ريزی پرسنلی(نيروی انسانی):

عبارت است از تعيين تعداد افرادی كه در سالهای آينده براي تأمين هدف های سازمان بايد انتخاب گردند، آموزش ببينند ، ترفيع يابند، بازنشسته يا اخراج شوند و مانند آن ، كه بر اساس آن تسهيلات و وسايل مورد نياز تخمين زده می شود.

ج): برنامه ريزی مالی:

عبارت است از تعيين ميزان و چگونگی منابع مالی و متقابلاًًًً تعيين ميزان و چگونگی مصارف منابع مالي مذكور به منظور تأمين هدف های موسسه و صاحبان  و كنترل كنندگان آن.

ديدگاههای متداول در برنامه ريزی:

1. برنامه ريزی(مديريت) برمبنای هدف و نتيجه:

عبارت است از اينكه مهمترين مساﺋل سازمان تعريف شود و سپس با مشاركت كاركنان برای هر واحد  وهر قسمت از يك واحد ونهايتاً برای هر فرد شاغل هدف گذاری منظمی صورت گيرد.

2. برنامه ريزی(مديريت) بر اساس استثنا:

عبارت است از تعيين هدف ، تخصيص منابع و تعيين شاخص های عملياتی ، و واگذاری امور به ابتكار عمل مسئولان واحدها.

3. برنامه ريزی اضطراری              

عبارت است از پيش بينی و معين ساختن عكس العمل ها و پاسخ مناسب به حوادث يا شرايط جديدی كه در اوضاع و احوال سازمان ممكن است اتفاق بيفتد.

مراحل عمده برنامه ريزی:

1. آگاهی از فرصت ها، مسائل يا نيازها

2. تعيين اهداف كوتاه مدت

3. كسب اطلاعات كامل درباره فعاليتهای مربوط

4. دسته بندی و تحليل اطلاعات

5. تعيين فرضيه ها و موانع

6. تعيين بديلها

7. ارزيابي بديلهای گوناگون

8. انتخاب بديل

9. فرموله كردن برنامه های پشتيبانی

10. تنظيم تفصيلی توالی فعاليت ها و جدول زمان بندی

11. بيان برنامه ها به ارقام

12. پيگيری پيشرفت كار

برنامه ريزی موثر:

توجه به موارد زير موجب موثر بودن برنامه ريزی می گردد:

1. زمان:

هر يك از اجزا، نه تنها از جنبه محتوا و عمل ، بلكه از نظر زمان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد ، زيرا  حركتها  با يكديگر ارتباط دارند.

2. ارتباطات:

بايد طوری بر قرار گردد كه همه افراد در حيطه فعاليت خود ، درك صحيحی از برنامه  و چگونگی اجرای آن داشته باشند.

3. تشريك مساعی:

در امور برنامه ريزی بايد همكاری صورت گيرد.

4. به وجود آوردن جو مناسب:

آماده سازی برای برنامه ريزی بايد از سطوح بالا شروع شود و سازمان يافته باشد.

 محاسن برنامه ريزی:

1. اهداف سازمان را فقط در چهارچوب برنامه ريزی می توان تحقق بخشيد.

2. برنامه ريزی زمينه را برای اجرای تصميم ها فراهم می كند.

3. برنامه ريزی در سطوح مختلف كمك می كند تا طرح های آينده به طور منظم انجام شود و حداكثر نتيجه را به دست آورد.

4. با رشد سريع فناوری ، تنها در چهار چوب برنامه می توان خود را با رشد مورد نظر تطبيق داد.

5. برنامه ريزی ، به طور مستقيم ما را به سوی رشد اقتصادی كلان می برد و از به هدر رفتن عوامل توليد جلوگيری مي كند.

6. برنامه ريزی ، موجب بودجه بندی می گردد و در نتيجه ابزار كنترل را به دست مدير می دهد.

7. برنامه ريزی، روحيه گروهی را بالا می برد و در نتيجه كارايی سازمان افزايش می يابد.

محدوديت های برنامه ريزی:

1. با توجه به صرف هزينه و وقت ، تعهدی برای تحقق اهداف به دست  نمی دهد.

2. به علت صرف هزينه و وقت ، سازمان هاي كوچك از انجام عمل برنامه ريزی خودداری می كنند.

3. حركت را در تمام سطوح سازمان در كوتاه مدت ، مشكل يا كند می كنند.

4. برنامه ريزی بيشتر بر اساس احتمالات و حدس است تا  بر يقين.

راههاي كاهش محدوديت برنامه ريزی:

1. تا سر حد امكان از برنامه ريزی های وابسته به هم خود داری شود.

2. از برنامه ريزی موازی در زمينه های گوناگون ، بر اساس ضابطه خاص كمتر  استفاده شود.

3. سعي شود برنامه ها  هماهنگ با يكديگر و يكنواخت پيش بروند.

4. برنامه ها مرحله به مرحله اجرا شود.

دامهاي دهگانه اصلی در برنامه ريزی موفق:

1. مديريت عالی تصور كند كه می تواند وظيفه برنامه ريزی را به ديگران تفويض كرده بدين ترتيب خودش را به طور مستقيم در گير برنامه ريزی نكند.

2. مديريت عالی آن قدر درگير مسائل جاری شود كه وقت كافی صرف  برنامه ريزی نكند و در نتيجه برنامه ريزی در سطوح پايين بی ارزش و اعتبار  گردد.

3. قصور در بيان و تدوين واضح اهداف به عنوان مبنايی برای فرموله كردن برنامه های بلند مدت .

4. قصور نسبت به درگير ساختن مديران اجرايی اصلی در فرايند برنامه ريزی

5. قصور در بكارگيری واقعی برنامه ها به عنوان معياری برای ارزيابی عملكرد مديری.

6. قصور در خلق و ايجاد جو موافق و حامی برنامه ريزی.

7. تصور اينكه برنامه ريزی جامع از ساير جنبه های فرايند مديريت مجزاست.

8. تدوين طرحی انعطاف ناپذير و پيچيده كه مانع نوآوريهاست.

9. مديريت عالی برنامه های بلند مدت را كه توسط روسای بخشها و واحد ها تهيه شده ارزيابی و بازنگری نكند.

10. مديريت عالی تصميم هايی مبتني بر احساس و بينش خود اخذ كند كه با برنامه های رسمی تضاد داشته باشد.

اصل تعهدات به تصميمها:

انتخاب مدت برنامه بايد اساسی منطقی داشته باشد. به طور كلی چون برنامه ريزی و پيش بينی ، كه لازمه  برنامه ريزي است، پر هزينه می باشد ، بنابرين شركت يا سازمان نبايد برای زمان طولانی ، كه از نظر اقتصادی مقبول نيست ، برنامه ريزی كند.

هماهنگی برنامه های بلند مدت و كوتاه مدت:

هر برنامه كوتاه مدتی بايد در راستای برنامه بلند مدت شكل بگيرد و به موفقيت آن كمك كند.

تعريف پروژه:

عبارت است از مجموعه اقدامات و عمليات پيچيده و منحصر به فردی ، متشكل از فعاليتهای منطقی و مرتبط به يكديگر كه زير نظر يك مديريت و سازمان اجرايی مشخص ، براي تأمين هدف يا هدفهای مشخص ، در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پيش تعيين شده اي اجرا می شود.

گام های برنامه ريزی:

گام اول: تحليل پروژه ، تهيه فهرست روابط فعاليتهای پروژه و ترسيم شبكه آن.

گام دوم : بر آورد مدت ، منابع مورد نياز و هزينه اجرای فعاليتهای پروژه.

گام سوم : زمانبندی پروژه و محاسبه مشخصات اجرای فعاليتها.

گام چهارم : برنامه ريزی منابع و بررسی مسائل و مشكلات احتمالی و قابل انتظار و بررسی رابطه زمان و هزينه پروژه.   

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام تیر 1388ساعت 3:58  توسط مصطفی نظری نسب  | 

مطالب قدیمی‌تر